Въпроси и отговори

 • Кои сме ние?

  Фреш Кредит е иновативна небанкова финансова институция, която вече три години предлага краткосрочни бързи потребителски и ипотечни кредити на физически и юридически лица.

 • На какви изисквания трябва да отговаря клиент, за да получи кредит?

  Всяко лице, навършило 18 години и притежаващо валидна българска лична карта, може да кандидатства за кредит.

 • Как мога да кандидатствам за кредит?

  Онлайн на нашият сайт, в най-удобния за Вас офис - само с лична карта или чрез наш кредитен консултант. За повече информация на 0700 800 87

 • Как ще разбера дали съм одобрен и колко време отнема обработката на искането за кредит?

  Отговор на заявка за кредит: до 1 час, при подадена заявка в периода 09-16.00 ч. в работен ден.

 • Кога ще получа парите?

  След като подпишете необходимите документи за кредита можете да получите пари или веднага в брой в наш офис в работно време, или в рамките на работния ден ще Ви бъде нареден баков превод към посочената от Вас бакова сметка.

 • Трябва ли ми обезпечение, за да получа кредит?

  Изисква се да осигурите или 2-ма поръчители, които да бъдат одобрени от нас, или безусловна банкова гаранция. В случай, че не можете да представите тези обезпечения, ние ще Ви осигурим поръчителство от одобрено от нас дружество, за което ще платите такса. Тя ще бъде разсрочена за периода на кредита. В случай, че изплатите кредита предсрочно, тази такса отпада до края на периода.

 • Кога трябва да плащам кредита?

  Ще получите подробен и ясен погасителен план, в който са описани дата и сума за плащане.

 • Мога ли да погася кредита предсрочно?

  Можете да погасите кредита си във всеки един момент. Всички лихви до края на периода на договора ще отпаднат.

 • Има ли такса за предсрочно погасяване?

  Не. Такса за предсрочно погасяване няма. Напротив, всички лихви до края на периода отпадат!

 • Къде мога да платя си платя вноската?

  • Във всеки наш офис
  • Чрез касите на EasyPay
  • На наш кредитен консултант
  • Или по банков път на нашата сметка:
   Райфайзенбанк България ЕАД
   Получател: Фреш Кредит ЕООД
   IBAN: BG63RZBB91551006969712
   BIC: RZBBBGSF
   Основание: ЕГН, три имена или номер на договор
 • Каква е лихвата по кредита?

  • Оскъпяването зависи от периода, сумата и вида на кредита
  • От това дали имате други редовно изплатени кредити при нас
  • От спазването на падежните дати по кредита

  Повече информация можете да получите във всеки наш офис или на телефон 0700 800 87

 • За какво ще се използват личните ми данни?

  Фреш Кредит е регистриран администратор на лични данни. Вашите лични данни ще се използват само и единствено за целите на кредита. Чрез софтуера, който използваме, те са напълно защитени от посегателства и злоупотреби.

 • Мога ли да рефинансирам кредита си?

  Да. Можете да рефинансирате кредита си. За повече информация - телефон 0700 800 87 или в наш офис.

 • Как мога да получа информация по активния си кредит?

  Информация за кредита си можете да получите във всеки наш офис или на телефон 0700 800 87. Информацията за просрочени задължения, оставащи вноски, предсрочно погасяване и всяка друга, свързана с твоя кредит, е напълно БЕЗПЛАТНА!